PERANGKAT DESA

KEPALA DESA

ALI MURTOPO, S.Pd

KAUR PEMBANGUNAN

SUYATNA

KEPALA DUSUN BAGO

SUBUR

KEPALA DUSUN GRASAK

BUDIYANTO

KEPALA DUSUN JOMBLANG

SUKARDI